25000 kr til o-laget

lørdag 05. mai 2012 09:04 Arne Sørli
Skriv ut

Eidskog o-lag tok i fjor på seg et betalt oppdrag fra Vestmarka i Utvikling AS om å utrede trasevalg for nasjonal sykkelrute nr. 9, "Villmarksruta", fra Akershusgrensen til Vestmarka og Vektervegen. Arbeidet ble utført av Hilde og Arne Sørli, og munnet ut i en forprosjektrapport på 37 sider som nå er levert og godkjent. O-laget har fått utbetalt 25 000 kr for jobben.

Eidskog o‐lag har kartlagt alternative traseer i samarbeid med lokale aktører, og identifisert Gamle Ljønerveg som den mest aktuelle traseen. Eidskog o‐lag har gjennomført kartlegging av denne traseen og grunneieres holdning, krav til standard og trafikksikkerhet, identifisert aktører og ansvarlige for ruteplanleggingen i kommunen, gjennomført befaringer og møter. Magnor Næringshage ved Borge Nordfjeld og Ketil Grønnerud har hovedansvaret for traseen gjennom Eidskog, og det har vært et godt samarbeid med dem.

Det er utarbeidet en prosjektbeskrivelse for hvordan Gamle Ljønerveg kan realiseres som sykkeltrase, samt modell for samarbeidsformer og struktur for styring.

Forprosjektrapporten beskriver også tilbud og opplevelser langs ruta, samt beskriver utviklingsmuligheter og ideer. Sykkel som aktivitet både i hverdagen og for turister øker stadig i popularitet, og vi mener det er gode muligheter for å gjøre Vestmarka og Eidskog til enda mer attraktive sykkelmål både for fastboende og turister.